Algemene voorwaarden

Gebruikersvoorwaarden website
S.v.p. lees deze voorwaarden aandachtig voor dat u gebruik maakt van onze website. Bij gebruik van onze website geeft u aan dat u onze gebruikersvoorwaarden accepteert en dat u zich houdt aan onze voorwaarden. Mocht u niet akkoord gaan met deze voorwaarden, verzoeken wij u zich te onthouden van het gebruik van onze website.

 

Gebruik website
Faciliteiten en informatie worden verleend onder de voorwaarde dat de bezoeker van de bepalingen in deze regeling accepteert. Bezoekers hoeven niet tot enige vergoeding over te gaan van de ter beschikking gestelde service op deze website, tenzij anders vermeld staat en voor diensten betaald dient te worden. De informatie is voortdurend aan verandering onderhevig. Dance2Experience.nl betracht uiterste zorgvuldigheid bij het samenstellen van de informatie, maar kan niet garanderen dat de informatie volledig en/of accuraat is, noch aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade veroorzaakt door het gebruik van de informatie.

 

De informatie is beschikbaar voor bezoekers en  voor  gebruik van algemene informatie doeleinden. Elke beslissing om de informatie te gebruiken is een onafhankelijke beslissing van de bezoeker en is uitsluitend zijn of haar verantwoordelijkheid.

 

Dance2Experiencee.nl wijst bezoekers van deze website op het feit dat internet niet altijd een geheel betrouwbare service is voor de overbrenging van en toegang tot informatie en dat willekeurige defecten, vertragingen en fouten kunnen optreden. Dance2Experience aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade in verband met een (tijdelijke) onmogelijkheid om toegang te krijgen tot of gebruik van de website en voor enige vertraging of fout in het verzenden of ontvangen van berichten, waaronder berichten en instructies via de website.

 

Alle prijzen die vermeld zijn op de website zijn onder voorbehoud van wijzigingen.

 

Deze gebruikersvoorwaarden worden gehanteerd door het Nederlands recht. Geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze gebruiksvoorwaarden, de website en/of informatie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.

 

Copyright

De rechten op de website en de informatie behoren tot Dance2Experience.nl of haar leveranciers en worden beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik, kan de informatie en/of andere delen van de website niet worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Dance2Eperience.nl. In het bijzonder wordt de bezoeker uitdrukkelijk verboden om informatie, geheel of gedeeltelijk, naar nieuwsgroepen, mailinglijsten, elektronische bulletin boards sturen, chatrooms of vergelijkbare discussiefora zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Dance2Experience.nl.

 

Dance2Experience.nl probeert alle geüploade bestanden te controleren op het auteursrecht. Gezien de omvang van de database, kunnen wij niet garanderen dat er geen bestanden op het web komt waarop een copyright van kracht is. Als u een inbreuk wilt melden op een auteursrecht , dient u ons (via contact) een schriftelijke verklaring te geven met de volgende gegevens:

 

  • De volledige URL van de pagina waar het bestand wordt opgeslagen.
  • De reden dat het bestand inbreuk maakt op uw auteursrecht.
  • Voor welk land uw auteursrecht van toepassing.
  • Uw contactgegevens, zodat wij contact met u (bij voorkeur een e-mailadres ) kunnen nemen.

Voorbeeld verklaring:  “Ik denk eerlijk gezegd dat het gebruik van het auteursrechtelijk beschermde materiaal hierboven beschreven niet door de auteursrechthebbende is toegelaten ( of derde partij die wettelijk namens de eigenaar van het copyright kan toestemming verlenen ) en dat het gebruik ervan niet is toegestaan door de wet. ”

  • Verklaring dat de informatie in dit bericht juist is en dat u het auteursrecht bezit , of dat je legaal het exclusieve recht hebt om inbreukprocedures tegen het gebruik ervan te starten.

 

Dance2Experience.nl neemt klachten zeer serieus en probeert binnen 24 uur te reageren

 

Boekingsvoorwaarden
Voor boekingsvoorwaarden verwijzen wij u door naar deze pagina. Klik hier

 

Privacy & Cookies voorwaarden

 

- Privacyverklaring

Wij respecteren de privacy van bezoekers van de website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

 

Doeleinden van de gegevensverwerking

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten ter zake juridische diensten en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand.

Als u een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

 

Klikgedrag en bezoekgegevens

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvragen en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

 

Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief onze Adwords-advertenties bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

 

Social Media

Op deze site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken Facebook en Twitter. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door Facebook en Twitter zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie (zie boven).

Leest u de privacyverklaring van Facebook en van Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

 

 

Gebruik van cookies

Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser, zie bijvoorbeeld deze toelichting door de Consumentenbond voor uitleg.

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

 

Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

 

Veranderende algemene voorwarden

Het is aannemelijk dat de algemene voorwaarden van Dance2Experience.nl worden uitgebreid of gewijzigd in de nabije toekomst. Daarom raden wij u aan regelmatig deze pagina te bekijken of er veranderingen zijn aangebracht. Als deze veranderingen zeer ingrijpend van aard zijn, zullen we ervoor zorgen dat deze veranderingen in een duidelijke en opvallende wijze zullen worden gecommuniceerd.